Hệ thống quy phạm nội bộ doanh nghiệp

        Hệ thống quy phạm nội bộ của một doanh nghiệp bao gồm tổng thể các quy chế, quy trình, quy định và các văn bản mang tính bắt buộc chung trong từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực hoạt động hoặt từng hành vi cụ thể. Quy phạm nội bộ được xem là hành lang pháp lý rất quan trọng trong công tác quản lý điều hành, giúp các nhà lãnh đạo quản lý ở tầm vĩ mô mà không phải can thiệp quá sâu vào công việc của từng người cụ thể. Bởi chính hệ thống quy phạm nội bộ sẽ điều phối hoặc giúp những con người trong doanh nghiệp tự động điều phối, điều chỉnh bản thân, từ suy nghĩ, hành vi, quá trình thực hiện công việc...
        Hiểu được tầm quan trọng của các quy chế, quy định, quy trình, nội quy nội bộ; tôi luôn học hỏi và tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng hệ thống quy phạm nội bộ, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành.
        Dưới đây là hệ thống những quy phạm nội bộ tôi tham gia xây dựng cho nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Có thể hoàn thành công việc trong thời gian ngắn đối với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, kinh doanh thương mại, giáo dục đào tạo.
 1. Nội quy lao động;
 2. Nội quy ra vào cơ quan;
 3. Nội quy ra vào kho vật tư; 
 4. Nội quy Phòng cháy chữa cháy;
 5. Thỏa ước lao động tập thể;
 6. Quy định chức năng nhiệm vụ của các bộ phận/đơn vị trực thuộc;
 7. Quy định thể thức trình bày văn bản;
 8. Quy định chế độ lưu trữ;
 9. Quy chế văn hóa doanh nghiệp;
 10. Quy chế phân cấp quản lý;
 11. Quy trình quản lý vật tư thu hồi;
 12. Quy chế quản lý phân phối tiền lương và thu nhập;
 13. Quy định thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động;
 14. Quy định Phòng cháy chữa cháy;
 15. Quy định khen thưởng kỷ luật an toàn vệ sinh lao động;
 16. Quy chế tổ chức thanh kiểm tra nội bộ;
 17. Quy chế tổ chức và hoạt động bảo vệ;
 18. Quy định công tác tuần tra, bảo vệ, canh gác;
 19. Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, đơn vị;
 20. Quy chế bảo vệ bí mật nội bộ, bí mật nhà nước;
 21. Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo;
 22. Quy định tuyên truyền, phổ biến pháp luật;
 23. Quy chế quản lý, thực hiện hợp đồng trong doanh nghiệp;
 24. Quy định quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ;
 25. Quy định Phòng cháy chữa cháy;
 26. Quy định thực hành tiết kiệm trong cơ quan, doanh nghiệp;
 27. Quy định trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân;
 28. Quy chế xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp;
 29. Quy định quản lý, sử dụng, bảo dưỡng xe ô tô;
 30. Quy định chế độ công tác phí;
 31. Quy chế thu chi nội bộ;
 32. Quy chế về công tác cán bộ;
 33. Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí;
 34. Quy chế tổ chức và hoạt động phòng chống tham nhũng;
 35. Quy chế tổ chức và hoạt động pháp chế;
 36. Quy chế tổ chức thanh tra, kiểm tra;
 37. Quy chế tuyển dụng và đào tạo;
 38. Quy chế đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;
 39. Quy tắc đạo đức ứng xử trong cơ quan, doanh nghiệp;
 40. Quy chế đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng trong cơ quan, Doanh nghiệp;
 41. Quy trình hoạch định nhân sự;
 42. Quy chế tổ chức và hoạt động;
 43. Quy chế làm việc;
 44. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại;
 45. Quy chế thi đua, khen thưởng;
 46. Quy chế nâng lương, nâng bậc;
 47. Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi;
 48. Quy định về Phòng, chống bão, lụt;
 49. Quy định tổ chức Hội nghị truyền hình;
 50. Quy chế cho vay và cho vay lại;
 51. Quy chế cử và quản lý người đại diện, kiểm soát viên, thành viên ban kiểm soát tại đơn vị;
 52. Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty mẹ;
 53. Quy chế tổ chức và hoạt đọng của ban kiểm soát;
 54. Quy chế phân cấp lập kế hoạch;
 55. Quy chế quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong cơ quan, doanh nghiệp;
 56. Quy chế quản lý, phân phối và sử dụng các quỹ;
 57. Quy chế quản lý tài chính trong cơ quan, doanh nghiệp;
 58. Quy chế trợ cấp, thăm hỏi con của cán bộ công nhân viên, người lao động;
 59. Quy chế công tác đấu thầu;
 60. Quy chế xây dựng và quản lý sử dụng nhãn hiệu;
 61. Quy định chế độ báo cáo lao động, thu nhập và việc làm;
 62. Quy định chế độ kiểm kê tài sản và nguồn vốn;
 63. Quy định công tác cổ phần hóa;
 64. Quy định dò tìm, xử lý bom, mìn, chất độc hóa hoạc trong xây dựng;
 65. Quy định đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế;
 66. Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình;
 67. Quy định định mức lao động;
 68. Quy định quản lý chất lượng xây dựng công trình;
 69. Quy định quản lý chi tiêu và hạch toán kế toán trong doanh nghiệp;
 70. Quy định quản lý công nợ;
 71. Quy định quản lý tài sản cố định;
 72. Quy định xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ;
 73. Quy định quản lý, vận hành trang thông tin điện tử xuất bản Internet;
 74. Quy trình sản xuất, kinh doanh;
 75. Còn nữa...
VÌ BẬN CÔNG TÁC NÊN HIỆN TẠI CHỈ HỖ TRỢ XÂY DỰNG KHUNG MẪU CÁC VĂN BẢN "QUY PHẠM NỘI BỘ" CHO DOANH NGHIỆP 
Để đảm bảo việc xây dựng khung mẫu các quy chế, quy định, quy trình; xin vui lòng đăng ký và cung cấp thông tin qua địa chỉ email: nguyenkhanhchinh@gmail.com, gồm các thông tin sau:
- Tên, địa chỉ, loại hình doanh nghiệp;
- Lĩnh vực hoạt động;
- Cơ cấu, mô hình tổ chức;
- Số lượng lao động, phân loại trình độ của người lao động;
- Đề xuất một cán bộ/nhân viên làm việc thông qua email/điện thoại để trao đổi thông tin;
- Thời gian xây dựng khung mẫu cho mỗi quy trình, quy định, quy chế dao động từ 3 ngày đến 30 ngày tùy mức độ và tùy loại văn bản xây dựng. 

33 nhận xét:

 1. 74 quy phạm nội bộ bạn tham gia bên trên sao không xem được vậy? không nhẽ chỉ có cái tên không sao?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn!
   Cảm ơn bạn đã quan tâm, việc xây dựng quy phạm nội bộ (bao gồm quy chế, quy trình, quy định, ...) cần dựa vào thực tế và phải phù hợp với thực tiễn. Mỗi doanh nghiệp có đặc thù riêng nên cách xây dựng không giống nhau. Hơn nữa, trong hệ thống này có khá nhiều văn bản được doanh nghiệp xếp vào loại "mật nội bộ". Vì vậy, bản thân tôi (nếu không được sự đồng ý của doanh nghiệp mà tôi xây dựng) không thể gửi một văn bản cụ thể lên đây.
   Nếu bạn có nhu cầu, tôi và bạn có thể trao đổi những nội dung cơ bản (khung, sườn,..) của một loại văn bản nào đó.
   Thân./.

   Xóa
  2. Anh Chinh ơi anh có thể gửi cho e xin khung của Quy chế quản lý và thực hiện hợp đồng trong doanh nghiệp được không, em đang xây dựng cái đó ở Công ty em nhưng vẫn còn rối quá. Nếu được anh gửi cho em xin qua mail buihuyentrang176@gmail.com nhé. Cám ơn anh nhiều!

   Xóa
  3. Chào bạn, mẫu Quy chế theo yêu cầu mình mới soạn thảo xong và gửi tại địa chỉ dưới đây, bạn vào tải về tham khảo nhé.
   http://danluat.thuvienphapluat.vn/mau-quy-che-quan-ly-hop-dong-149063.aspx

   Xóa
  4. anh Nguyễn khánh linh ơi, ah gởi cho e xin mẫu Quy chế nâng lương, nâng bậc lương với ạ
   mail: buithuytkna@gmail.com

   Xóa
 2. Ok tôi hiểu, nếu như vậy thì blog này vẫn rất hạn chế!
  Thực tế tôi cũng đã có kinh nghiệm truy tìm trên internet rất nhiều các quy định nội bộ của các doanh nghiệp (quy chế, quy định, quy trình) ví như website của Tổng Công ty điện lực Miền Trung … công bố rất nhiều các văn bản nội bộ mà ta có thể lấy dễ dàng. Vì vậy tôi nghĩ bạn nên tích hợp các quy định cụ thể mang tính tượng trưng của một công ty nào đó vào danh mục văn bản nội bộ Công ty mà bạn đã xây dựng.

  Trả lờiXóa
 3. Ok, cảm ơn bạn nhiều!
  Vì hợp đồng có quy định mình bảo mật nên cần tôn trọng. Trên google hiện nay có khá nhiều văn bản được công khai, họ tự công khai là chuyện khác. Google có nhiều! Và ai cũng có thể tham khảo được. Ngành điện xây dựng hệ thống này khá hoàn thiện, theo tiêu chuẩn ISO và họ công khai đấy, mình may mắn là đã từng xây dựng một số văn bản ngành này.
  Một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh cũng công khai, nhưng rất hạn chế, chỉ mấy văn bản thuần túy về quản lý điều hành, còn lại đa số đều thuộc mật doanh nghiệp.
  Đôi lời cùng bạn!

  Trả lờiXóa
 4. Gần đây tôi có thêm một khái niệm là "nội quy"; tôi cho rằng "nội quy" cũng chính là "quy định", vậy nếu tôi hiểu như vậy liệu có sai không?
  Tôi hỏi vì thấy "Nội quy" thường có nội dung ngắn và thường không có tính chất phân công nhiệm vụ thực hiện một vấn đề nào đó cho các thành viên trong doanh nghiệp như quy chế, quy định hay có. Vậy liệu nội quy có phải là một dạng văn bản độc lập? Nếu đúng quả thực "nội quy" là độc lập thì ta phải xếp nó là một dạng văn bản riêng?
  Nếu có thời gian bạn có thể trao đổi thêm với tôi không?
  Thanks!

  Trả lờiXóa
 5. Hệ thống văn bản nội bộ này mà được up lên cho anh em tham khảo nữa thì tuyệt vời anh Chinh ơi :(.

  Trả lờiXóa
 6. Bạn Chinh nên làm một việc là phân loại các quy phạm trên theo nhóm sử dụng cho các cơ quan, đơn vị. Ví dụ, nhóm cơ quan công quyền, nhóm doanh nghiệp... chứ không phải bất kỳ một tổ chức nào cũng xài đủ hàng đống quy định -quy trình trên đâu. Thậm chí có một số quy định trùng nhau đó. VD QĐ về thăm hỏi, thì đã có ở trong quy chế sử dụng quỹ xã hội rồi ...

  Trả lờiXóa
 7. Chào bạn!
  Bạn có thể cho biết Nội quy, Quy chế, Quy định khác nhau như thế nào? Trên đây mình thấy có Nội quy Phòng cháy, chữa cháy; Quy định Phòng cháy, chữa cháy.

  Trả lờiXóa
 8. Em chào các anh chị. Em mới bắt đầu chuyển sang làm công việc HC - NS. Công ty em lại đang xây dựng hệ thống văn bản hành chính, nội quy, quy định. Em chưa có kinh nghiệm nên gặp rất nhiều khó khăn. Anh chị nào có thể cho em xin file bao gồm các biểu mẫu trên được không ạ?

  Trả lờiXóa
 9. Ad có thể up lên 1 vài biểu mẫu cho ae tham khảo thì thật tuyệt, vì mấy loại biểu mẫu này cty mình cũng cần mà làm không theo một tiêu chuẩn nào cả
  đang kiếm đề thi tham khảo, đề cũ nhưng vẫn rất bổ ích thank ad

  may nuoc nong nang luong mat troi nhap khau - ong ppr

  Trả lờiXóa
 10. Tất cẩ các quy định, quy chế, nội quy thì phân biệt như thế nào, bạn có thể cho minh xin khung xậy dựng nội quy của công ty xây dựng cơ bản được không?

  Trả lờiXóa
 11. Bạn có thể cho vài biểu mẫu để tụi mình tham khảo thì thật là tuyệt. Cảm ơn bạn đã chia sẻ, xem thêm thành lập doanh nghiệp

  Trả lờiXóa
 12. Cảm ơn bạn thông tin hay và rất cụ thể
  ........................................................
  Thiên Gia Phú
  Cung cấp vách ngăn vệ sinh Compact HPL hoặc vach ngan ve sinh Compact HPL

  Trả lờiXóa
 13. Cảm ơn bạn về những thông tin hữu ích.
  ……………………
  Nguyễn Đức Huynh - Chuyên viên tư vấn Tập Đoàn Greenreal
  Click để xem chi tiết: Bán Căn Hộ Chung Cư Gần Quận 1 Giá Rẻ hoặc Ban Can Ho Chung Cu Gan Quan 1 Gia Re

  Trả lờiXóa
 14. không biết bên xây dựng có cần bua rung không nhỉ

  Trả lờiXóa
 15. Chào bạn Chinh, Chinh vui lòng cho mình xin mẫu Quy chế nâng lương, nâng bậc nhé. Email: mai81hcm@yahoo.com.vn. Chân thành cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 17. Cảm ơn bài viết của bạn.Văn hóa doanh nghiệp trong tiếng Anh là Enterprise Culture, được hiểu là hệ thống các ý nghĩa và niềm tin được chia sẻ bên trong tổ chức và có ảnh hưởng mạnh đến cách thức hành động của các thành viên (theo Stephen Robbins-Management 11 edition). Vì vậy để các doanh nghiệp Việt Nam vươn tầm ra thế giới thì trước hết phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp

  Trả lờiXóa
 18. Xin cho biết "Tộc ước" của một tộc là văn bản gì?

  Trả lờiXóa
 19. Xin cho biết "Tộc ước" của một tộc là văn bản gì?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tộc ước là một loại văn bản gồm những điều ước có được từ sự thỏa thuận có tính ước lệ trong một giòng họ.

   Xóa
 20. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

  Trả lờiXóa
 21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 22. Nội quy là các quy định có hiệu lực nội bộ hay trong đơn vị/tổ chức. Vậy nội quy là từ chung chỉ các loại văn bản như quy chế, quy trình, quy định do chủ thể là các đơn vị/tổ chức ban hành.

  Trả lờiXóa
 23. Chào bạn !

  Bạn có thể email cho mình xin khung sườn mục 54 Quy chế phân cấp lập kế hoạch; để mình tham khảo được không??
  Email của mình : anh.tt@haiphatthudo.vn

  Many thanks

  Trả lờiXóa
 24. Chào bạn !

  Bạn có thể email cho mình xin khung sườn mục các quy chế ở trên để mình tham khảo được không??
  Email của mình : volamport@gmail.com

  Trả lờiXóa
 25. Chào anh
  Em là Oanh
  Em đang làm thỏa ước lao động cho công ty. Anh có thể cho em xin mẫu về thỏa ước lao động ko ạ?
  EM cảm on (nguyenoanhhlu@gmail.com)

  Trả lờiXóa
 26. Chào bạn! Mình công tác bên Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (Tổng công ty có 39 đơn vị thành viên, trong đó: 38 đơn vị hạch toán phụ thuộc và 01 công ty con). Bạn có thể cho mình xin mẫu quy trình thực hiện công tác thi đua khen thưởng được không? Nếu được bạn gửi giúp mình qua địa chỉ email: tamtdg@gmail.com. Mình xin cảm ơn bạn nhiều nhiều!

  Trả lờiXóa
 27. Năm mới chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Bạn cho mình xin sườn mẫu các quy phạm nội bộ như trên nhé! Công ty mình hoạt động thương mại, mô hình Công ty còn nhỏ, số lượng nhân viên là 10 người, nhưng ngay từ đầu cũng đã áp dụng quy trình, quy định biểu mẫu để quản lý.

  Trả lờiXóa